Skip to main content
  ค้นหา:
Join:

KBeautifullife > Travel > Travel Update
 
งานบุญเดือนหก (สักการะเจ้าพ่อพญาแล) ประจำปี 2556
Share | |

 
 

งานบุญเดือนหก (สักการะเจ้าพ่อพญาแล) ประจำปี 2556

กำหนดการจัดงาน : 13 - 21 พฤษภาคม 2556
สถานที่จัดงาน : ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อพญาแล อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

   งานบุญเดือนหกของชัยภูมิที่ถือเป็นงานสักการะเจ้าพ่อพญาแล ถือเป็นงานเทศกาลฉลองความยิ่งใหญ่ของชาวชัยภูมิ เรียกว่า งานเทศกาลบุญเดือนหก อันเป็นการรำลึกถึง ความดีของท่าน โดยในการจัดงานนี้ประกอบด้วย พิธีบายศรีบวงสรวงดวงวิญญาณของเจ้าพ่อพญาแล ขบวนแห่สักการะอนุสาวรีย์เจ้าพ่อ ขบวนถวายช้างแด่เจ้าพ่อ และขบวนแห่ของอำเภอต่างๆ อีกทั้งกิจกรรมภายในงานที่น่าสนใจ อาทิ การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดหลานปู่แล ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและพื้นบ้าน การจัดนิทรรศการของทุกภาคส่วน การแสดงดนตรีพื้นบ้านและศิลปินที่มีชื่อเสียง การแสดงดนตรีจากศิลปินที่มีชื่อเสียง การแสดงและจำหน่ายสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น OTOP ยิ่งใหญ่ตลอดการจัดงาน ทั้ง 9 วัน 9 คืน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
เทศบาลเมืองชัยภูมิ โทรศัพท์ 0 4481 1657
ศูนย์บริการข่าวสารการท่องเที่ยว(อบจ.ชัยภูมิ) โทรศัพท์ 0 4481 1376
และศาลเจ้าพ่อพญาแล โทรศัพท์ 0 4483 5030

Source: Tourism Authority of Thailand (TAT)

16-05-2013 00:00:00
 
 
 
 
     
   
 
เลือกจังหวัดในประเทศไทย